9d 9c 9b 9a 8d 8c 8b 8a 7d 7c 7b 7a 6d 6c 6b 6a 5d 5c 5b 5a 4d 4c 4b 4a 3d 3c 3b 3a 2d 2c 2b 2a 1d 1c 1b 1a
W sprzedaży
Zarezerwowany
Sprzedany
Następny etap

Kliknij wybrany dom, by poznać szczegóły

Dom 1 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 334 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 1 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 173 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 1 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 208 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 1 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 299 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 2 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 381 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 2 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 171 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 2 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 206 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 2 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 264 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 3 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 289 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 3 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 165 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 3 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 198 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 3 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 258 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 4 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 292 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 4- B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 167 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 4 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 201 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 4 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 341 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 8 -A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 356 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 8 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 157 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 8 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 190 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 8 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 299 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 9 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 331 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 9 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 157 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 9 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 190 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 9 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 299 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 5 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 510 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 5 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 255 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 5 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 313 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 5 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: AŻ 515 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 6 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 477 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 6 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 239 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 6 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 294 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 6 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 446 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 7 - A

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,16 m²
Pow. działki: 465 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 7 - B

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 91,08 m²
Pow. działki: 223 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 7 - C

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 113,23 m²
Pow. działki: 274 m²
Cena brutto: 0 zł

Dom 7 - D

Status: Sprzedane
Pow. lokalu: 90,74 m²
Pow. działki: 417 m²
Cena brutto: 0 zł